EGE ÜNİVERSİTESİ

Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü

Komisyon ve Sorumlular

Fakültemizin Komisyonlarında Görevli Bölüm Öğretim Elemanlarımız

 

 

 

Komisyon

 

Öğretim Elemanı

Disiplin Soruşturması Komisyonu (Üye)

Prof. Dr. A. Sibel AKALIN

Fakülte Kurulu Doç. Temsilcisi

Doç. Dr. Nayil DİNKÇİ

Yabancı Stajyerleri İzleme Komisyonu (Üye

Doç. Dr. Nayil DİNKÇİ

Üretim ve Pazarlama Komisyonu (Üye)

Doç. Dr. Harun KESENKAŞ

Eğitim Öğretim Komisyonu (Üye)

Doç. Dr. Cem KARAGÖZLÜ

Yayın Alt Komisyonu (Üye

Doç. Dr. Cem KARAGÖZLÜ

ERASMUS Bölüm Temsilcisi

Doç. Dr. Gülfem ÜNAL

ADEK Komisyonu Bölüm Temsilcisi

Doç. Dr. Gülfem ÜNAL

Bologna Komisyonu Bölüm Temsilcisi

Doç. Dr. Gülfem ÜNAL

Bölüm Web Sorumlusu

Doç. Dr. Oktay YERLİKAYA

Araş. Gör. Ecem AKAN

Fakülte Atık Koordinatörlüğü Birim Alt Kurulu (Üye)

Doç. Dr. Oktay YERLİKAYA