EGE ÜNİVERSİTESİ

Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü

Hizmetlerimiz

SÜT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜNDE YAPILAN ANALİZLER ve ÜCRETLERİ (2018 YILI)

HİZMETİN ADI

FİYATI (TL)

Sütte ve Mamüllerinde Yağ

40.00

Sütte OzgüI Ağırlık

30.00

Sütte Soda

40.00

Sütte Hidrojen Peroksit

40.00

Sütte Laktoz

50.00

Sütte Fosfataz

40.00

Sütte Antibiyotik Varlığı

40.00

Süt ve Mamüllerinde Kül / Kuru Madde

50.00

Süt ve Mamüllerinde Titrasyon Asitliği

40.00

Sut ve Mamüllerinde pH

30.00

Süt ve Mamüllerinde Protein ( Kjheldahl )

75.00

Süt ve Mamüllerinde Protein ( Formol Titrasyon )

30.00

Pastörize Sütte Homogenizasyon Kontrolü

50.00

Sterilize Sütlerde Sterilizasyon Kontrolü

100.00

Süt, Ayran ve Yoğurtta Viskozite

100.00

Yoğurtta Jelatin

40.00

Yoğurtta Nişasta

40.00

Krema ve Tereyağında Tuz

60.00

Krema ve Tereyağında Fosfotaz

70.00

Krema ve Tereyağında Reichert-MeissI

200.00

Krema ve Tereyağında lyot

100.00

Krema ve Tereyağında Polenske Sayısı

100.00

Krema ve Tereyağında Sabunlaşma Sayısı

100.00

Peynir Mayasi Kuvveti

40.00

Peynirde Tuz

60.00

Peynirde Olgunlaşma Indeksi

100.00

Süttozunda Suda Erime Yeteneği

40.00

Dondurmada Kuru Madde

30.00

Dondurmada Fosfataz

70.00

Mineral Madde ( Ca, Mg vb. )

100.00

Koliform (EMS) / Fekal Koliform / Maya-Küf / Toplam Bakteri

100.00

E.coli /Enterokok/Bacillus/Staph. Gibi Özel Bakteriler

150.00

Listeria/Yersina

150.00

Serolojik Test

200.00

Besin Etiketlenmesi Çalışması

300.00

Somatik Hucre Sayımı

50.00

Kültür Aktivite Testi (Tek Kültür)

1750.00

Süt ve Ürünlerinde Tekstür

200.00

Dezenfektan Etkinlik Kontrolü

1250.00

Sularda Sertlik

160.00

Toplam Şeker (Lane Eynon)

160.00

Ultra Pure Su (1L)

30.00

DİĞER HİZMETLER

Ürün Danışmanlık                                                         Yatırım bedeline göre

Üretim Danışmanlık                                                      Yatırım bedeline göre

Fizibilite Raporu Hazırlanması                                       Yatırım bedeline göre

Özel Danışmanlık                                                         Yatırım bedeline göre