EGE ÜNİVERSİTESİ

Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü

Akademik Personel

Prof. Dr. Harun Raşit UYSAL (Böl. Bşk.)

Prof. Dr. Özer KINIK

Prof. Dr. A.Sibel AKALIN 

Prof. Dr. Gökhan KAVAS

Doç. Dr. Harun KESENKAŞ (Böl. Bşk. Yrd.)

Doç. Dr. Cem KARAGÖZLÜ (Böl. Bşk. Yrd.)

Doç. Dr. Nayil DİNKÇİ

Doç. Dr. Gülfem ÜNAL

Doç. Dr. Oktay YERLİKAYA

Arş. Gör. Dr. Elif ÖZER

Öğr. Gör. Dr. Gülşah ENDER

Araş. Gör. Ecem AKAN