EGE ÜNİVERSİTESİ

Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü

Tarihçe

Süt Teknolojisi Bölümü'nün temelini, 1958 yılında senato kararıyla açılmasına karar verilen ve aynı yıl Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden naklen başkanlığına atanan Prof. Dr. Rauf Cemil tarafından kurulan, Süt Teknolojisi Kürsüsü oluşturmaktadır.
 
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununa dayalı olarak üniversitelerde akademik teşkilat yönetmeliğinin 1982 yılında geçerlilik kazanması ile kürsüler Anabilim Dalı şekline dönüştürülmüş, yönetmeliğin 13. maddesi gereği Süt Teknolojisi Anabilim Dalı, Tarım Ürünleri Teknolojisi Bölümü içinde yer almıştır.
 
1990 yılında Tarım Ürünleri Teknolojisi Bölümü kapatılarak, Süt Teknolojisi Anabilim Dalı, Süt Teknolojisi Bölümüne dönüştürülmüştür. İlk olarak 1990–1991 eğitim-öğretim döneminde öğrenci alarak lisans eğitim-öğretimine başlayan bölüm; Süt Teknolojisi adı altında Ziraat Fakültelerinde lisans eğitim-öğretimini yapan 2 bölümden biridir.
 
KÜRSÜ ve BÖLÜM BAŞKANLARI
 
Prof. Dr. Rauf Cemil ADAM
(1958 - 1975)
Prof. Dr. Hasan YAYGIN
(1975 - 1985)
Prof. Dr. Sıddık GÖNÇ
(1985 - 1995)
Prof. Dr. Necati AKBULUT
(1995 - 2004)
Prof. Dr. Sıddık GÖNÇ
(2005 - 2007)
Prof. Dr. Necati AKBULUT
(2007 - 2010)
Prof. Dr. Özer KINIK
(2010 - 2012)
Prof. Dr. Gülderen OYSUN (2012 -        )
      
Lisans ve Yüksek Lisans düzeylerinde eğitim veren Süt Teknolojisi Bölümü’nün eğitim ve öğretim programı, öğrencilere süt üretiminin artırılması, süt ve ürünlerinin kalitesinin korunması, süt işletmelerinin kurulması ve organize edilmesi, süt yan ürünlerinin değerlendirilmesi gibi konularda yeterli teknik bilgi donanımı sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Bölüm süt sanayine mühendis düzeyinde teknik elemanlar kazandırır.
 
Bölümün fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik araştırmalarının, öğrenci uygulamalarının yürütüldüğü 5 adet laboratuarı bulunmaktadır. Ayrıca bölümde öğrencilerin süt ve mamulleri üretimini yakından görmelerini ve uygulama yapmalarını sağlayan pilot süt isletmesi faaliyet göstermektedir.