EGE ÜNİVERSİTESİ

Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü

Fiziki Olanaklarımız

LABORATUARLAR
 
Süt Teknolojisi Bölümünün; bir adet fiziksel-kimyasal, iki adet mikrobiyolojik, bir adet azot tayin ve bir adet öğrenci uygulama laboratuarı olmak üzere toplam 5 laboratuarı bulunmaktadır. Söz konusu laboratuarlardan lisans eğitiminin yanında çeşitli araştırma projelerinin, yüksek lisans ve doktora tezlerinin yürütülmesi amacıyla yararlanılmaktadır. Fiziksel ve kimyasal analiz laboratuarında süt ve süt ürünleri ile ilgili bir çok analiz gerçekleştirilebilmektedir. Son yıllarda bu laboratuara özellikle süt ürünlerinde tekstür ve viskoziteyi değerlendirmek adına önemli cihazlar kazandırılmıştır. Mikrobiyoloji laboratuarında ise başta laktik asit bakterileri ve probiyotik bakteriler olmak üzere patojenler, maya ve küfler ile çalışılabilmektedir. Mikrobiyoloji laboratuarları bu bakımdan yeterli alt yapıya sahiptir. Öğrenci uygulama laboratuarı ise 35 öğrenciye hizmet verecek şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
PİLOT SÜT İŞLETMESİ

Bölümümüz pilot süt işletmesinde yer alan pastörize süt hattı, tereyağı hattı ile peynir yapımında kullanılan alet ve ekipmanlar APV Engineering tarafından hibe edilmiştir. Tesis 1994 yılında bölümümüze gelmiş, C blokta  alt katta belli hacimler işletme haline dönüştürülerek alet ve ekipmanlar 1996 yılında yerleştirilmiştir. Aynı yıl ön denemeler yapılarak seri üretime 1997 yılı Mayıs ayında başlanmıştır.Pilot tesisin kuruluşuna katkısı olan firmalar şunlardır;
  1. APV Engineering: Makinaları hibe etmiştir.GÖZTÜRK Ltd. Şti.: Makinaların hibesinde rol oynamıştır.
  2. PINAR SÜT: İşletme tabanlarını, elektrik sitemini ve montaj işlemlerini yaptırmıştır.
  3. ÖZSÜMER SÜT Fab.: Çeşitli inşaat malzemesi vermiştir. (TURGUTLU)
  4. YILDIZ SÜT Fab.: Soğuk hava deposunun taban mozaiklerini yapmıştır. (MENEMEN)
  5. BARLAS A.Ş.: Soğuk hava tesisinin yapılmasına destek olmuştur.
Bölümümüz pilot tesisi günümüzde gerek fakülte öğrencilerimiz gerekse diğer üniversite öğrencilerinin uygulama ve staj yapmasına imkan verecek kapasitede çalışmakta,  işletme çalışanları bölümümüz alt yapısından yetişen yüksek lisans, doktora öğrencileri ile araştırma görevlilerinden oluşmaktadır. Ayrıca pilot tesisteki çalışmalar bölümümüz öğretim üyeleri tarafından ciddiyetle kontrol edilerek gerçekleştirilmektedir.Bölümümüz pilot tesisinde tereyağı, peynir, yoğurt, kefir ve dondurma üretimleri gerçekleştirilmekte, ayrıca farklı alanlarda değişik projelerin gerçekleştirilmesine de olanak tanımaktadır.